Saturday, May 26, 2012

Cerita Dan Guyonan Dalam Bahasa Jawa Wedi Aids

Mas Agung lagi jagongan karo Tri Goro, mergo ora ndwe bahan kanggo mbethek'i Tri Goro meneh, wusanane ngomong ngalor - ngidul ora karuan.Mas Agung : Nduwe penyakit aids iku yo ono penak'e jebule, Lek...
Tri Goro     : Nggathek mono...
Mas Agung : Lho dikandhani malah rak percoyo...
Tri Goro     : Logikane koh ndi?
Mas Agung : Aku yo jare kancaku ogg...
Tri Goro     : rek iso ki piye?
Mas Agung : Angger mbengi jare ora perlu ndadak tuku obat nyamuk barang, mergone nyamuk keweden nek mengko melu - melu ketularan...
Tri Goro     : O ngono....?
Mas Agung : Iyo...
Tri Goro     :Yo ws kono, ndang kowe njaluk ditulari kancamu...!!
Mas Agung :...???!!!!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...