Saturday, May 26, 2012

Cerita Dan Guyonan Dalam Bahasa Jawa Tombo Sing Ora Diombe

Bali dolan soko warunge Gogon Joss, Mas Agung mampir ning omahe Tri Goro.Koyok biasane, sak wise crito ngalor ngidul, mensthi enthek - enthek'ane menehi bethek'an.Mas Agung : Lek Gor, aku nduwe bethek'an meneh?
Tri Goro     : Opo meneh kuwi?
Mas Agung : Tombo opo sing oran perlu di ombe, ora perlu di oleske ning iso marasake larane?
Tri Goro     : Wah, guyon kowe ki,Lek....ngendi ono?Ning Apotek opo yo ono?
Mas Agung : Ning Apotek ncene ora ono
Tri Goro     : Lha yo thek mbok bethekno aku
Mas Agung : lho jenenge ae bethek'an....tapi ncen ono kok
Tri Goro     : Lah,     opo yo, wis nyerah aku
Mas Agung : Wis,...thit?
Tri Goro     : Iyo iyo, opo njal?
Mas Agung : iku jenenge Tombo Kangen, angger wis kepethuk yo bakal mari kangene, rasah diombe po diolesno, yo ra?
Tri Goro     : hehehe....iyo yo, malah aku dadi kangen karo bojoku
Mas Agung : Lho, emange Mbok Wedok nang ndi?
Tri Goro     :....!!!!?????

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...