Saturday, May 26, 2012

Cerita Dan Guyonan Dalam Bahasa Jawa Wayang Paling Larang

Mas Agung : Lek,...wayang opo sing regane paling larang hayo?
Tri Goro     : Yow mesthine wayang sing paling apik to yow, tur pradane sing soko emas
Mas Agung : lha kuwi jenenge opo, sebutno jenenge wayang ae!
Tri Goro     : Gunung karo Buto Sing gedhe dewe mesthi larang....


Mas Agung : Salah yow,,,.....
Tri Goro     : Mosok, yo wis opo menurutmu nk sing paling larang?
Mas Agung : Nyerah ki ?
Tri Goro     : Opo wis njal?
Mas Agung : Bismo, Bomo, terus Bimo
Tri Goro     : Opo wi, urutane thek ra pas ngono?
Mas Agung : Bismo kuwi Bis Limo, Bomo iku Kebo Limo, nek Bimo iku Babi Limo, piye urut pora?
Tri Goro     : Halah, gak lucu.....
Mas Agung : Hahaha....!!!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...