Sunday, May 27, 2012

Cerita Dan Guyonan Dalam Bahasa Jawa Ziarah Kubur

     Naliko lagi ono ziarah kubur, Tri Goro ngerteni Mas Agung lagi mlumpat - mlumpat ning sak ndhuwure kijing.Banjur Tri Goro takon marang Mas Agung.Tri Goro      : we ki lah po to, Lek kijing kok mbok lompat - lompati ae
Mas Agung : mben rek ndang kelakon anggonku niat nduwe bojo, Lek
Tri Goro     : Busyetttt, sampe segitunya...!!!
Mas Agung : lho, iki syarate yow supayane aku iso ngepek anak'e wedok Almarhum Pak Rebo kae
Tri Goro      : we lha...iso men ma?
Mas Agung : ngene lho, mbiyen naliko Pak Rebo sih sugeng, tau gawe woro - woro, sopo sing iso  
                    nglangkahi bangkene Pak Rebo, yo kuwi sing bakale iso kelakon ngepek anak'e
Tri Goro     : Oooo ngono  to critane?
Mas Agung : iyoo...
Tri Goro      : Sesok ono acara pora, Lek, nak ra no melu aku?
Mas Agung : ng ngendi?
Tri Goro     : RSJ.....!!!!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...