Sunday, May 27, 2012

Cerita Dan Guyonan Dalam Bahasa Jawa Sewu Rupiah Kanggo Pengamen

     Salah sawijining dino Tri Goro dolan ng warunge Mas Agung.Nanging sak durunge Tri Goro sms Mas Agung ndhisik nakokke ono ngendi saikine.Tri Goro      : Pos?
Mas Agung : SR
Tri Goro      : aku tak mrono
Mas Agung : yo....

     Sak tibane tekan warunge Mas Agung, Tri Goro ngepasi ngerti Mas Agung lagi menei duwet 1000 rupiah kanggo pengamen

Tri Goro      : Lek, tak amat amati, saben ono pengamen kok mesthi mbok wene 1000 terus to,Lek, gene,
                     500 ae rak yo wis panthes to?
Mas Agung : Lha wong mau pengamene yo jaluk'e 1000 kok
Tri Goro     : Lho, mosok pengamen kok mekso nganti ngarani barang olehe njaluk
Mas Agung : Iyoo....mau ki pengamene kondho " Nyuwun sewu nggih, Mas kulo badhe ngamen..."
Tri Goro     : ?????????

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...